Pasaport İçin Gerekli Evraklar

• Nüfus cüzdanı aslı (T.C. Kimlik numarası olacak)

• 2 Adet biyometrik fotoğraf

Hac ve Umre Vizesi İçin Gerekli Evraklar

• Uçuş tarihinden itibaren en az 1 yıl geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaport

• T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı önlü-arkalı fotokopisi,

• 2 Adet Arka fon Beyaz vesikalık fotoğraf,

• Eşi ile gideceklerden evlilik cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,

• Çocukları ile giden ailelerden her çocuk için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği

• 45 Yaş altı birinci dereceden akrabası (babası-18 yaş üstünde erkek kardeşi-öz amcası-öz dayısı) ile gidecekler için Muvafakatname ve Taahhütname ile her fert için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin asılları (bayan bayana mahrem kesinlikle olamaz)

Muvafakatname Örneği; Noterden yapılacak

Eşim, Kızım,kız kardeşim Filiz YEŞİL’in babası, öz dayısı, öz amcası Ahmet ÇELİK ile birlikte Hacca gitmesine muvafakat ederim.

Taahhütname Örneği; Noterden yapılacak

Kızım, gelinim, öz teyzem, öz halam Filiz Yeşil’i Hacca götürüp getireceğimi taahhüt ederim.
Bütün aile fertleri için vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı (Muvafakatname-taahhütname verenler ve gidecek kişinin adına)

Notlar;

• 45 Yaş altında yanlarında erkek mahremi ile gidecek (baba, amca, dayı, abi v.b.) bayanların noter kâğıdı ve nüfus kayıt örneği

• 45 Yaş altından yalnız gidecek bayanlar ve 18 yaş altı erkek çocuklar için yanlarından gerçek erkek mahrem olmadıkça seyahate katılamazlar

• Anne veya Baba pasaportu ile seyahat edecek çocukların fotoğraflarının mutlaka yapıştırılmış ve mühürlenmiş olması gerekmektedir.